o. Michal Vasiľ

Osobná stránka

Pastiersky list k 60. výročiu barbarskej noci a tzv. Prešovského soboru

admin | 24.4.2010

Pastiersky list k 60. výročiu barbarskej noci a tzv. Prešovského soboru

Vladyka Cyril Vasiľ sa dožíva 45 rokov

admin | 10.4.2010

Blahoprianie

Christos Voskrese!

admin | 2.4.2010

Christos Voskrese!