vladyka Cyril Vasiľ

Osobná stránka

Pastiersky list na Vianoce 2020

admin | 21.12.2020

Pastiersky list na Vianoce 2020

Pastiersky list na Paschu 2020

admin | 11.4.2020

Pastiersky list na Paschu 2020 Vladyku Cyrila Vasiľa

Homília vladyku Cyrila Vasiľa

admin | 10.7.2017

Homília vladyku Cyrila Vasiľa, Košice – sv. Cyril a Metod 2017

Homília arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

admin | 15.9.2013

Homília arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

Šaštín – 15. september 2013 Sedembolestná Panna Mária

Gréckokatolíci a Jezuiti

admin | 16.6.2013

Gréckokatolíci a Jezuiti Mons. Cyril Vasiľ SJ

Príhovor Mons. Cyrila Vasiľa SJ

admin | 3.4.2013

Príhovor Mons. Cyrila Vasiľa SJ

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ z národnej púte Slovákov v Ríme

admin | 4.3.2013

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ z národnej púte Slovákov v Ríme v bazilike Santa Maria Maggiore, 28.02.2013

Kontakt

admin | 17.10.2009

Michal Vasil Kontakt e-mail