o. Michal Vasiľ

Osobná stránka

Homília vladyku Cyrila Vasiľa

admin | 10.7.2017

Homília vladyku Cyrila Vasiľa, Košice – sv. Cyril a Metod 2017

Homília arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

admin | 15.9.2013

Homília arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

Šaštín – 15. september 2013 Sedembolestná Panna Mária

Gréckokatolíci a Jezuiti

admin | 16.6.2013

Gréckokatolíci a Jezuiti Mons. Cyril Vasiľ SJ

Príhovor Mons. Cyrila Vasiľa SJ

admin | 3.4.2013

Príhovor Mons. Cyrila Vasiľa SJ

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ z národnej púte Slovákov v Ríme

admin | 4.3.2013

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ z národnej púte Slovákov v Ríme v bazilike Santa Maria Maggiore, 28.02.2013

Vianoce 2011 strávil vladyka Cyril Vasiľ vo farnosti Červená Voda

admin | 31.12.2011

Vianoce 2011 strávil vladyka Cyril Vasiľ vo farnosti Červená Voda

Homília Mons. Cyrila Vasiľa SJ, sekretára kongregácie pre východné cirkvi na Nitrianskom hrade

admin | 6.7.2011

Homília Mons. Cyrila Vasiľa SJ, sekretára kongregácie pre východné cirkvi na Nitrianskom hrade

Vianočné posolstvo svätého Otca

admin | 25.12.2010

Vianočné posolstvo Urbi et Orbi pápeža Benedikta XVI. z Ríma

Návšteva protopresbyterov z Oradei

admin | 8.5.2010

Pastiersky list k 60. výročiu barbarskej noci a tzv. Prešovského soboru

admin | 24.4.2010

Pastiersky list k 60. výročiu barbarskej noci a tzv. Prešovského soboru